دقیقا ما رو چی فرض کردن ؟؟؟

حماسه اقتصادی همین بود ؟؟؟

«اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»

قسمت اقتصاد که خودتون می بینید نیازی به توضیح ندارد

ولی فرهنگ : این اساتید بزرگواری که این فیلم ها را با این قیمت ها میفروشند

و به عنوان معلم و فرهنگی این جامعه محسوب میشوند به نظر خودشون

کارشون درست هست ؟؟؟ فرهنگی باید بگیم یا پول پرست ؟؟؟

زکات علم خودشون رو به چه قیمتی میفروشند ؟؟؟

. . . . . . . . . .

شاید بگید کار این سایت درست نیست و رعایت نکردن

قانون کپی رایت هم نوعی بی فرهنگی محسوب میشود ولی

این چه قانونی هست که چنین مجوزی به این موسسه داده ؟؟؟

در جامعه ای که مسئولین آن نتوانند عدالت را در جامعه برقرار کنند

عده ای از شکم بارگی و سیری و عده ای از گرسنگی می میرند 

تنها کاری که از دست این بنده حقیر بر می آمد ساخت چنین سایتی بود

به امید ظهور مهدی موعود (عج) که صد البته بسیار نزدیک است