ایزی کنکور

سید حمید عسکریانی

آزمون بدون ارزیابی یک کار نیمه تمام است

سید حمید عسکریانی

تحلیل آزمون:

یعنی کنترل کیفیت و آنالیز بازی و مهمترین کار برای رشد داوطلبان تلاش گر برای کسب نتایج مطلق وعالی

فراموش نکنید تحلیل آزمون از آزمون دادن مهم تر است

سید حمید عسکریانی

هدف از تحلیل آزمون

۱- روش مطالعه ی مباحث قبلی را اصلاح کنید و در زمان های اضافه یا دوره های جمع بندی انها را مطالعه کنید.

۲- از روش مطالعه ی صحیح در اینده استفاده کنید.

اهمیت تحلیل آزمون از نظر رتبه های برتر کشور کلیک کنید

سید حمید عسکریانی

مشاور و برنامه ریز کنکور

سید حمید عسکریانی

رایانامه: sh.as44@yahoo.com