سلام دوستان

شاید عده ای از شما (مثل خودم) در تست های آرایه مشکل داشته باشین. یعنی منظورم اینه که تست رو درست میزنید ولی خیلی زمان ازتون میگیره. این یه روش خوبه میتونید امتحان کنید... البته فقط برای سبک خاصی از سوالات مثلاً اون دسته از سوالاتی که میگه "در کدام یک از ابیات زیر آرایه های «جناس و استعاره و پارادکس و ایهام تناسب» وجود دارد."

آرایه ها رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم( درواقع اولویت بندی میکنیم):

1) اسلوب معادله / حس آمیزی / پارادکس( همون تناقض) / تلمیح
2) تشبیه / استعاره / تشخیص / کنایه
3) ایهام / ایهام تناسب / حسن تعلیل
4) سایر آرایه ها مانند: تضاد / انواع جناس / لف و نشر / ترصیع / موازنه / واج آرایی / عکس / مجاز / تناسب (همون مراعات نظیر) و...

خب توی این سبک سوالاتی که بالاتر هم مثالش رو آوردم؛ باید از اولویت 1 شروع کنید تا اولویت 4
خیلی راحت 2 تا گزینه حذف میشن( شاید هم نشن!).
بعدش میان گزینه های باقیمانده مشترکات رو حذف میکنید و آرایه های غیر مشترک رو بررسی میکنید.

مثال: آرایه های بیت زیر کدامند؟

« هر چند چو گل گوش فکندیم در این باغ حرفی که برد راه به جایی، نشنیدیم» (گزینه دو آزمون 2)

1) تشبیه - مجاز - کنایه - استعاره - مراعات نظیر
2) تشبیه - تشخیص - جناس - حس آمیزی - مراعات نظیر
3) استعاره - مراعات نظیر - تشخیص - ایهام - مجاز
4) مجاز - ایهام - حس آمیزی - استعاره - مراعات نظیر

حل: خب از اولویت اول شروع میکنیم. اسلوب معادله اصلاً توی گزینه ها نیست؛ پس رد میشیم.خب حس آمیزی توی گزینه ها هست ولی توی بیت که نداریم... پس گزینه 2 و 4 حذف شدند.
حالا گزینه های 1 و 3 رو بررسی میکنیم. گفتم باید مشترکات رو حذف کنیم.
بعد از حذف مشترکات بین گزینه های 1 و 3 ، گزینه ها این طوری میشن:

1) تشبیه - کنایه
3) تشخیص - ایهام

یکم اگر دقت کنید میبینید بیت اصلاً ایهام نداره( البته از اون ور هم میشه گفت؛ بیت دارای تشبیه (چو گل...) و کنایه (راه به جایی بردن) هست.)
پس گزینه 3 هم حذف شد. جواب گزینه 1 هستش.